TRENDY HAIR FASHION
ul. Purkynova 787/6, Moravska Ostrava

godziny otwarcia:
Poniedziałek piątek 9:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 12:00

tel: +420 727 975 345

Moravska Ostrava